لباس ورزشی ,

menuordersearch
likesport.ir
قبلی
لباس اول بارسلونا ۲۰۲۱
بعدی
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت دوم فرانسه 2021

پیراهن شورت دوم فرانسه 2021

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت اول منچسترسیتی 2021

پیراهن شورت اول منچسترسیتی 2021

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت دوم کرواسی 2021

پیراهن شورت دوم کرواسی 2021

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت اول تیم ملی نیجریه ۲۰۲۰

پیراهن شورت اول تیم ملی نیجریه ۲۰۲۰

150,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت اول پرتغال یورو ۲۰۲۰

پیراهن شورت اول پرتغال یورو ۲۰۲۰

150,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت دوم بوکا جونیورز ۲۰۲۰

پیراهن شورت دوم بوکا جونیورز ۲۰۲۰

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت اول بوکا جونیورز ۲۰۲۰

پیراهن شورت اول بوکا جونیورز ۲۰۲۰

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت اول لس آنجلس گلگسی ۲۰۲۰

پیراهن شورت اول لس آنجلس گلگسی ۲۰۲۰

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت اول فرانسه یورو ۲۰۲۰

پیراهن شورت اول فرانسه یورو ۲۰۲۰

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت دوم انگلیس یورو ۲۰۲۰

پیراهن شورت دوم انگلیس یورو ۲۰۲۰

175,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول بوکاجونیورز 2021

لباس اول بوکاجونیورز 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول وولفسبورگ 2021

لباس اول وولفسبورگ 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول لیورپول 2021

لباس اول لیورپول 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوم اینتر میلان 2021

لباس دوم اینتر میلان 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس سوم اینتر میلان 2021

لباس سوم اینتر میلان 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول اینتر میلان 2021

لباس اول اینتر میلان 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس سوم منچسترسیتی 2021

لباس سوم منچسترسیتی 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول منچستر سیتی 2021

لباس اول منچستر سیتی 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوم منچسترسیتی 2021

لباس دوم منچسترسیتی 2021

190,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول آ اس رم 2021

لباس اول آ اس رم 2021

190,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار  ایتالیا ۲۰۲۰

گرمکن شلوار ایتالیا ۲۰۲۰

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ ایتالیا ۲۰۲۰

گرمکن شلوار تمام زیپ ایتالیا ۲۰۲۰

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ آ اس رم

گرمکن شلوار تمام زیپ آ اس رم

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ آرسنال

گرمکن شلوار تمام زیپ آرسنال

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ پاری سن ژرمن (مشکی)

گرمکن شلوار تمام زیپ پاری سن ژرمن (مشکی)

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ پاری سن ژرمن

گرمکن شلوار تمام زیپ پاری سن ژرمن

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ بایرن مونیخ (نارنجی)

گرمکن شلوار تمام زیپ بایرن مونیخ (نارنجی)

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ یوونتوس (سفید)

گرمکن شلوار تمام زیپ یوونتوس (سفید)

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ یوونتوس (مشکی)

گرمکن شلوار تمام زیپ یوونتوس (مشکی)

335,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
گرمکن شلوار تمام زیپ بایرن مونیخ (سرمه ای)

گرمکن شلوار تمام زیپ بایرن مونیخ (سرمه ای)

335,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول سوئد ۲۰۲۰

لباس اول سوئد ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوم مکزیک ۲۰۲۰

لباس دوم مکزیک ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول هلند ۲۰۲۰

لباس اول هلند ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوم پرتغال ۲۰۲۰

لباس دوم پرتغال ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول نیجریه ۲۰۲۰

لباس اول نیجریه ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول ایتالیا ۲۰۲۰

لباس اول ایتالیا ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوم کلمبیا 2020

لباس دوم کلمبیا 2020

140,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول پرتغال

لباس اول پرتغال

135,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوم سوئیس یورو ۲۰۲۰

لباس دوم سوئیس یورو ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس تیم ملی آرژانتین ۲۰۲۰

لباس تیم ملی آرژانتین ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس آستین بلند سوم لیورپول

لباس آستین بلند سوم لیورپول

140,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس آستین بلند اول لیورپول تک

لباس آستین بلند اول لیورپول تک

140,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس آستین بلند بایرن مونیخ

لباس آستین بلند بایرن مونیخ

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس آستین بلند پاری سن ژرمن

لباس آستین بلند پاری سن ژرمن

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس آستین بلند اول لیورپول

لباس آستین بلند اول لیورپول

125,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوازه بانی آلمان ۲۰۲۰

لباس دوازه بانی آلمان ۲۰۲۰

155,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دروازه بانی چهارم یوونتوس

لباس دروازه بانی چهارم یوونتوس

135,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دروازبانی بایرن مونیخ

لباس دروازبانی بایرن مونیخ

135,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دروازبانی دوم بارسلونا

لباس دروازبانی دوم بارسلونا

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دروازبانی بارسلونا

لباس دروازبانی بارسلونا

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دروازه بانی لیورپول

لباس دروازه بانی لیورپول

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت دروازه بانی لیورپول

پیراهن شورت دروازه بانی لیورپول

100,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت دروازه بانی یوونتوس

پیراهن شورت دروازه بانی یوونتوس

100,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دروازه بانی یوونتوس

لباس دروازه بانی یوونتوس

125,000 تومان
استیل گردان 20
استیل گردان 20
نانچیکو پویان فلزی1

نانچیکو پویان فلزی1

18,000 تومان
لوله سنگین 25
لوله سنگین 25
نانچیکو پویان نمایشی 2

نانچیکو پویان نمایشی 2

20,000 تومان
لوله سنگین 20
لوله سنگین 20
نانچیکو پویان نمایشی 1

نانچیکو پویان نمایشی 1

19,000 تومان
رویه چرم گردان
رویه چرم گردان
نانچیکو پویان تزئینی

نانچیکو پویان تزئینی

19,000 تومان
بندی گردان
بندی گردان
نانچیکو پویان اسفنجی 2

نانچیکو پویان اسفنجی 2

15,000 تومان
مغزی گردان سر برگ دار
مغزی گردان سر برگ دار
نانچیکو پویان باتومی 1

نانچیکو پویان باتومی 1

35,000 تومان
ساده و مینی زنجیری سر برگ دار
ساده و مینی زنجیری سر برگ دار
نانچیکو پویان چوبی 1

نانچیکو پویان چوبی 1

21,000 تومان
تمرینی زنجیری
تمرینی زنجیری
نانچیکو پویان 3

نانچیکو پویان 3

14,000 تومان
بلبرینگی ORIGINAL وکیوم دار
بلبرینگی ORIGINAL وکیوم دار
نانچیکو پویان چوبی 2

نانچیکو پویان چوبی 2

40,000 تومان
مغزی فول گردان DE LOXEوکیوم دار
مغزی فول گردان DE LOXEوکیوم دار
نانچیکو پویان 2

نانچیکو پویان 2

35,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پولوشرت شلوار پاری سن ژرمن

پولوشرت شلوار پاری سن ژرمن

225,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پولوشرت شلوار رئال مادرید(مشکی)

پولوشرت شلوار رئال مادرید(مشکی)

225,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پولوشرت و شلوار بارسلونا

پولوشرت و شلوار بارسلونا

225,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پولوشرت شلوار پاری سن ژرمن

پولوشرت شلوار پاری سن ژرمن

225,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پولوشرت شلوار بارسلونا

پولوشرت شلوار بارسلونا

225,000 تومان
سایز XL
سایز s
سایز M
سایز L
سایز L
پولوشرت شلوار ایتالیا

پولوشرت شلوار ایتالیا

225,000 تومان
سایز s
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پولوشرت شلوار یوونتوس

پولوشرت شلوار یوونتوس

225,000 تومان
پرفروشترین کالاها
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دروازه بانی یوونتوس

لباس دروازه بانی یوونتوس

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول اتلتیکو مادرید

لباس اول اتلتیکو مادرید

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول دورتموند

لباس اول دورتموند

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز XL
سایز L
سایز L
لباس اول بارسلونا

لباس اول بارسلونا

125,000 تومان
ساده و مینی زنجیری سر برگ دار
ساده و مینی زنجیری سر برگ دار
نانچیکو پویان چوبی 1

نانچیکو پویان چوبی 1

21,000 تومان
بلبرینگی ORIGINAL وکیوم دار
بلبرینگی ORIGINAL وکیوم دار
نانچیکو پویان چوبی 2

نانچیکو پویان چوبی 2

40,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس دوم آ اس روم

لباس دوم آ اس روم

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
پیراهن شورت دوم ایتالیا

پیراهن شورت دوم ایتالیا

175,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول یوونتوس

لباس اول یوونتوس

125,000 تومان
سایز S
سایز M
سایز L
سایز XL
سایز XL
لباس اول چلسی

لباس اول چلسی

125,000 تومان
پیراهن شورتتیم های داخلیتیم های خارجیکیت های پلیریگرمکن شلوارتیم های ملیلباس آستین بلند
 آدیداس نیو بالانس نایک پوما

خرید لباس ورزشی
با خرید لباس ورزشی از لایک اسپورت بهترین کیفیت پیراهن ورزشی رو تجربه کنید و از ورزش کردن با لباس باکیفیت و قیمت مناسب خود لذت ببرید.
خرید لباس ورزشی با بهترین کیفیت
فروشگاه اینترنتی لایک اسپورت برای شما امکان خرید لباس ورزشی،پیراهن ورزشی ارزان
و پیراهن شورت ورزشی را با بهترین کیفیت تولیدی های داخل و خارج به ارمغان خواهد آورد.
لایک اسپرت عرضه کننده انواع خدمات خرید لباس ورزشی ارزان , خرید لباس ورزشی مردانه , خرید پیراهن ورزشی فوتبال خرید لباس و … همیشه و در همه زمان در خدمت شما عزیزان برای خرید با خیال راحت و آسوده است.
خرید لباس تیم های فوتبالی خاص و کمیاب
لایک اسپورت مرجع آنلاین کیت ها و انواع لباس های ورزشی.

فروش به صورت اینترنتی میباشد لطفا از مراجعه حضوری به آدرس خودداری کنید.
داستان لایک اسپورت
فروشگاه اینترنتی لایک اسپورت با هدف ارائه جدیدترین محصولات ورزشی از برند های معتبر دنیا با تیمی مجرب در سال 98 فعالیت خودش را آغاز کرد.

رضایت و حمایت شما عزیزان منجر به رشد و پیشرفت سریع ما می شود تا علاوه بر کامل کردن آرشیو محصولاتمان در آستانه ی تاسیس بخش های جدید لایک اسپورت باشیم. بخش هایی که خدمات جالبی به شما ارائه خواهد داد …

منتظر سورپرایز ما باشید !

logo-samandehi